Välkommen till SkinDoc hudläkare i Stockholm


Nyheter


Remittera till hudläkare

Hudläkare utan remiss

Gör vår enkla egenremiss-guide. Vi ringer dig senast dagen efter ifylld guide. Vi är dock alltid skyldiga att pröva ditt problem utifrån specialistsjukvårdnivå.
Egenremiss-guide
Remittera till hudläkare

Remittera till hudläkare

Vi prioriterar remisser från husläkare. Vi gillar våra remittenter och vill hjälpa till. VIP-nummer finns för vårdgivare för frågor och överrapportering.
Remittera till hudläkare


På uppdrag av SLL

Vi bedriver hudsjukvård på uppdrag av Stockholms läns landsting. SLLs avgifter, regler och frikort gäller för att boka hudläkare utan remiss eller med remiss.


Privata Sjukvårdsförsäkringar

Vi har avtal med de flesta privata sjukvårdsförsäkringsbolag. Alla bolag är välkomna att boka hos oss för hudläkarbedömning, hudkirurgi och särskilda ingrepp.


Hela Sveriges hudläkare

Genom nya patientlagen har alla i Sverige rätt och på samma villkor välja och remittera till oss som hudläkare. Vi hjälper gärna patienter från Uppsala län, Sörmland och Västmanland.

Nu öppet för acne utan läkarremiss

Har du svårare acne? Fått läkemedel och behandlat med en mängd preparat utan hjälp? Eller har du mångårig acne som aldrig blir bra? Bildar din acne ärr? Boka acnekompetent hudläkare med vår egenremiss-guide.

Klicka här för egenremiss-guide acne
”Ingen ska någonsin behöva få acneärr”Hudläkare på SkinDoc ( som kan bota acne )
Boka hudläkare utan remiss

Profilområden

Placeholder

Remissinstans för husläkare

Vi prioriterar remisser från husläkare. VIP-nummer att ringa vid överrapportering av patienter eller frågor.

Hudkirurgisk verksamhet

Vi opererar mycket, varje dag. Särskilt fokus på ansiktskirurgi av tumörer. Kirurgi av hudcancer eller borttagning av födelsemärken på misstanke om hudcancer när dermatoskopi inte ger bra svar. En del av detta lär vi även ut genom vår hudkirurgiska utbildningsmottagning.

Placeholder
Placeholder

Hudcancercentrum

Diagnostik av tumörer med dermatoskopi och provtagningar. Malignt melanom, basalcellscancer, skivepitelcancer och andra tumörer. Vi hittar (tyvärr) många, varje dag. Hela förloppet hos oss; Diagnos med dermatoskopi av födelsemärken och avvikande prickar, sedan (om medicinskt motiverat) så kirurgi/åtgärd och uppföljningar.Testcentrum kontaktallergi

Vi testar vid misstänkt kontaktallergi med epikutantest (=lapptest, patchtest). Flera testserier finns, exempelvis för frisörer och kosmetika- eller kortisonallergi. Epikutantestning är viktigt vid många eksem och nästan obligatoriskt vid handeksem.


Placeholder
Placeholder

Systembehandlingar

När annan behandling är otillräcklig finns tabletter och sprutor. Indikationer: Svår psoriasis, svår eller ärrbildande acne, svåra eksem m.fl. Vi har kunskap, väl utarbetade rutiner, provtagningar och patientsupport för att framgångsrikt genomföra behandlingar.


”Vi tittar inte bara – vi åtgärdar. Inklusive hudkirurgi i ansiktet och stor bredd av minimalinvasiva tekniker.”


Hudläkare = Dermatolog

Hudläkare och Dermatolog är samma sak och avser specialistläkare i hudsjukdomar. Hudläkare har sedan ofta ytterligare intresseområden eller inriktningar; exempelvis hudcancer, hudkirurgi, kontaktallergier, acne eller estetiska prodcedurer.


Om oss

Vi har hudläkare med kunskap, tekniker och behandlingar för bästa möjliga sjukvård för hudsjukdomar. Vi arbetar hårt för att kontinuerligt utveckla både rutiner, kompetens och tekniker. Ditt val av hudläkare utan remiss eller med remiss är tryggt om du väljer SkinDoc.


Läs mer om SkinDoc

Behandlingar

Vi har hudläkare som behärskar stor bredd av behandlingar, utredningar och tekniker. Däribland dermatoskopi, avancerad hudkirurgi i ansiktet, laser, PDT (Photodynamisk terapi), frysbehandlingar (kryobehandling) och testningar mot kontaktallergi.