Euromelanoma 2018

ph Nyheter

Image

Ring oss 0855003570 eller klicka på knappen nedan för 1177.se-bokning om du har:

  • Märke eller sår som ändrat sig?

    Vi kallar sådant avvikande märke ”fula ankungen”.

  • Oro för att märket är hudcancer

    Ofarliga saker som ex åldersvårtor får vi inte ta emot.

SkinDoc har särskilt fokus på ansiktet. Om du har hudcancer eller oro för hudcancer i ansiktet så extra välkommen till oss.

Hudläkare utan remiss endast denna vecka.

Om Euromelanoma 2018

Euromelanoma är en kampanj mot hudcancer som drivs i hela europa (ca 33 länder deltar). Kampanjen är en europeisk satsning för att förebygga och tidigt upptäcka malignt melanom och andra former av hudcancer.

– Att utbilda befolkningen i hur hudcancer ser ut och hur man kan upptäcka det hos sig själv eller närstående
– Att förmedla vikten av att hitta hudcancer tidigt
– Att förmedla kunskap kring riskfaktorerna för att utveckla hudcancer.
– Att undervisa i hur man kan skydda sig mot solen som är den viktigaste orsaken till hudcancer. och
– Att erbjuda extra många besökstider direkt till hudspecialist utan remiss för bedömning av huden.

”Du som söker för bedömning och åtgärd av hudförändring som skulle kunna vara farlig (misstänkt malign / hudcancer) prioriteras alltid till bedömningsbesök och åtgärd före andra hudsjukdomar.”

Frågor / svar