Hudkirurgiska utbildningsmottagningen

Vi utbildar i
hudkirurgi

Hudkirurgi är ett hantverk samtidigt som det är mycket teori. Vi är nördar såtillvida att vi gärna diskuterar fördelar och nackdelar med olika tekniker, instrument, vad som blir bäst mm. Vi fotar live, vi rondar kirurgifall, diskuterar och håller föreläsningar. Till denna verksamhet bjuder vi in erfarna läkare under hudläkar-specialistutbildning att delta i teamet under handledning.

SKINDOCS HUDKIRURGISKA UTBILDNINGSMOTTAGNING

Hudkirurgiska utbildningsmottagningen i Kumla har under många år bedrivits framgångsrikt av plastikkirurg dr Jan-Erik Axelsson (mitten baktill på bilden). Hos honom har många hudläkare, Öron-Näsa-Halsläkare och plastikkirurger gått i träning under decennier. För sin verksamhet har han fått utmärkelser och däribland uppmärksammad med korresponderande medlemsskap i hudläkarnas specialistförening SSDV ( Svenska sällskapet för Dermatologi och Venereologi )
Kliniska verksamheten i Kumla har övertagits av Örebro universitetssjukhus och SkinDoc har tillsammans med Jan-Erik nu istället nystartat hudkirurgiska utbildningsmottagningen på vår klinik i Danderyd.

Till mottagningen kommer lite mer komplexa kirurgifall, företrädesvis tumörer i ansiktet och opereras samarbete mellan hudkirurgiinriktade specialister i dermatologi och ST-läkare i dermatologi, med Jan-Erik som lärare och klinisk handledare. Vi tar foto på allt och varvar med diskussioner och kirurgironder.
Vi bjuder till detta in läkare under specialistutbildning i dermatologi från hela Sverige, som vill utbilda sig särskilt i hudkirurgi.
Till Dig som är patient så är vårt mål alltid bästa möjliga resultat, både medicinskt och estetiskt.

Gänget en operationsdag hösten 2014
Överst från vänster: Per-Håkan Olausson (hudläkare), Jan-Erik Axelsson (plastikirurg), Anders Galos (ST-läkare)
Nere från vänster: Therese Andersson (läkarassistent), Kajsa Rönnblad (läkarassistent), Ebba Magnuson (ST-läkare), Sandra Billefors (läkarassistent)

Läs artiklar taggade med ”Hudkirurgi”

Är du hudläkare eller under utbildning till hudläkare?
Vill du planera in en tjänstgöring tillsammans med oss? Eller har du någon kollega som behöver och vill ha hudkirurgisk utbildningsperiod? Kontakta oss för mer info!