Karin Popovic hudläkare hos SkinDoc

Karin Popovic, hudläkare

ph Läkare

Karin är disputerad forskare och är erfaren hudläkare. Noggrannhet i handläggning och intresse för både hudsjukdomar och handläggning av tumörer, inklusive hudkirurgi. Karin delar idag sitt engagemang mellan SkinDoc och Danderyds sjukhus hudklinik.