Kristofer Thorslund hudläkare hos SkinDoc

Kristofer Thorslund, hudläkare

ph Läkare

Kristofer är en mycket omtyckt som hudläkare som utbildats på Karolinska Universitetssjukhuset. Han har arbetat en period på Södersjukhuset och valt att arbeta på SkinDoc. Många av Kristofers tidigare patienter har följt med, vilket vittnar om hans engagemang.
Förutom den kliniska kompetensen har Kristofer en forskningsbas och är disputerad ( medicine doktor ) och under utbildning till att bli dubbelspecialiserad såsom hudläkare och patolog. Hans diagnostiska intresse har hans patienter och kollegor stor nytta av.