Två mottagningar
VI GILLAR REMISSER TILL BÄGGE

SkinDoc Norra (Danderyd) eller SkinDoc Södra (Liljeholmen). Ett telefonnummer och vi hjälper dina patienter oavsett vilken mottagning du skickar till. Ett nummer att ringa. Vi anstränger oss för att ha hög servicenivå till remittenter.

Vårdgivare konsultlinje 0855003570 – välj ”vårdgivare”

Placeholder

SkinDoc Norra (Danderyd)

SkinDoc Södra (Liljeholmstorg)

SkinDoc Norra i Danderyd är vår stora mottagning som har fullservice med exempelvis mer omfattande kirurgi, kontaktallergitestningar, PDT mm. Patienter från Södra som behöver dessa tjänster bokas på Norra för åtgärd vid behov.

 • Take Care

  Skicka till ”SkinDoc” i Take Care. Enkelt och snabbt.

 • Fax: 0855003579

  Fax är snabbt och hanteras direkt.

 • Post: Svärdvägen 11, 18233 Danderyd

  Post fungerar finfint.

 • Ring: 0855003570 - Frågor och bokning

  Vi tar också överrapporteringar från läkare via telefon, remiss kan skickas separat

SkinDoc Södra i Liljeholmstorg (vårdhuset i gallerian) är vår mindre, men trevliga mottagning. Här tar vi all basal hudsjukvård, bedömningar och mindre åtgärder. Patienter som behöver de tjänster som erbjuds på Norra, bokar vi där vid behov.

 • Take Care

  Skicka till ”SkinDoc Södra” i Take Care. Enkelt och snabbt.

 • Fax: 0855004379

  Fax är snabbt och hanteras direkt.

 • Post: Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm

  Post fungerar finfint.

 • Ring: 0855003570 - Frågor och bokning

  Vi tar också överrapporteringar från läkare via telefon, remiss kan skickas separat

Väntetid prioriterat
0 vecka
Vid medicinsk prioritet

Väntetid ej prioriterat
0 veckor
Vid medicinskt ej bråttom

Akut
0 dagar
Efter läkares samtal och överenskommelse
Vi klarar ca
0 remisser
Per dag

PATIENT I HELA SVERIGE HAR RÄTT ATT VÄLJA REMISS TILL OSS

Oavsett vilket landsting eller bostadsort, så har patienten rätt att välja remiss till oss enligt patientlagen. Hemmalandstingets remissregler gäller likvärdigt för remiss över landstingsgränsen till oss. Ingen specialistsjukvårdsremiss behövs. Ingen kostnad får drabba den som remitterar. Patienten måste dock betala eventuell resa själv.

Vanliga frågor vid remiss till hudläkare

Ja. Välj att du är vårdgivare i växeln. Bokningsfrågor och praktiska frågor hjälper vi till med direkt. Hudläkarkonsult finns och kan ofta svara direkt, eller ringa tillbaks till dig.
Ange gärna mobilnummer och om patienten om möjligt kan bli inringd på återbudstid.

Efter remissregistrering och prioritering (inom max 3 dagar, men vanligen inom några timmar) så finns god chans att vi ringer vid annat återbud.
Såklart. Vi gillar våra remittenter. Vi hjälper regelbundet till med utbildningar och föreläsningar. Kontakta oss med vad som önskas.Föreläsningar: minst 10 läkare för föreläsningar på plats hos er.
För minimalinvasiva procedurer = ja, de tas oftast på första besök. Excisioner: Vi önskar att det fungerade att skära direkt, men det har visat sig vara bäst att först ta bedömningsbesök. En mängd faktorer gör det olämpligt att operera utan föregående bedömning. Exempelvis: Behov av föregående provtagning? Finns medicinsk indikation? Passar det patienten i livet med restriktioner och förband? Blödning eller överkänslighet? Trasig eller oretad hud? Svullnad som måste behandlas först (underben)? Accepteras förväntad ärrbildning?

Vad får vi inte ta emot? Varför?

Vi har landstingsavtal att sköta specialiserad hudsjukvård. Det innebär att vi är skyldiga att endast ta emot för specialistsjukvård. VISS.nu, praxis och olika vårdprogram är vad vi har att gå på. De vi inte får ta emot försöker vi ge guide och tips, exempelvis med patientinformationsblad.
Vi får inte ta emot för problem som av praxis (eller viss.nu) är primärvårdsnivå. Exempel på detta är virusvårtor, de flesta fall av icke ärrbildande håravfall och bensår.
Vid misstanke / provtagning för sexuellt överförd infektion såsom exempelvis klamydia, mycoplasma genitale eller kondylom, finns av SLL särskilt inrättade så kallade SESAM-mottagningar dit vi hänvisar.
Hudproblem i underlivet tar vi såklart, om det inte är samtidig STI-fråga.
Behandling av hyperhidros (extrem svettning) med injektioner i huden är mycket effektivt och näranog biverkningsfritt. Dock utförs de i offentlig sjukvård i Stockholm endast av hudkliniken, karolinska sjukhuset. Vg se VISS.nu för mer info.
Det finns några specifika undantag från vårdvalet, som Karolinska Sjukhusets hudklinik åtagit sig att exklusivt sköta: Dagvård, Konsultmottagning på inneliggande patienter på akutsjukhusen, Mohs kirurgi, Transplantationsmottagning, Pat med behov av behandling med färgämneslaser i narkos, DCP-behandling av alopeci, Lymfommottagning, Neurocutan mottagning, Högspecialiserad barndermatologi, Ljustest, fotoepicutantest, Mottagning för hereditärt angioödem, Laseroperation av hidradenitis suppurativa
Vid yrkes- och miljödermatologiska frågeställningar så finns en särskild enhet inrättad i SLL och detta ingår inte i vårdval. Testning och behandling av misstänkt kontaktallergi ingår i basuppdraget och det gör vi gärna och bra. Exempelvis gör vi epikutantestningar vid misstanke på kontaktallergi ( fokala eksem såsom hand- eller ögonlockseksem. mm.)
Vissa problem bedöms enligt praxis såsom estetisk indikation. Dessa får inte tas emot eller behandlas inom ramen för vårt avtal, eller för den delen alls inom ramen för offentligt finansierad sjukvåd. Gränsen är svår och ibland finns inga tydligt skrivna regler. Bland det som vi har beslutat och måste säga nej till via offentlig sjukvård är ex: Åtgärd av ofarliga märken på öppna ytor (typiskt normalt intradermalt nevus i ansiktet). Melasma/dyskromier (ofarliga men oönskade diffusa pigmenteringar i ansiktet). Åtgärd av ej sjukliga spår av sol, ärftlighet och åldrande såsom oönskade synliga kärl, oönskade rynkor, oönskade åldersvårtor (seborroiska keratoser), skintags i armhålor, ljumskar/glutealt och hals mm.
Om samma tillstånd utretts och/eller behandlats på annan hudmottagning i offentligt finansierad vård så är vi tvugna att återhänvisa dit. Önskemål om så kallad ”förnyad medicinsk bedömning” (tidigare kallat second-opinion) på tillstånd som avvisats eller sköts av annan hudläkarmottagning med landstingsavtal måste enligt praxis, patientlag och vårdavtal med SLL bara ske på vissa specifika villkor.

I praktiken har vi tolkat reglerna såsom att vi alltid kan ta second opinion för hudcancer och hudtumörer och åtgärder / kirurgi men för medicinska och inflammatoriska kroniska eller intermittenta tillstånd så är vi tvungna att återhänvisa till specialistmottagningen som har pågående eller tidigare utredning/kontakt. Om den andra specialistmottagningen önskar vår second-opinion på behandling/utredning, så kan de då skicka remiss med denna frågeställning inklusive deras journalanteckningar så kan vi eventuellt ompröva om vi har något medicinskt att tillföra efter att fått de uppgifterna.<br><br><strong>Undantag (vi tar emot på remiss även om annan specialistmottagning sköter eller har skött):</strong><br>
– psoriasis med svårighetsgrad på systembehandlingsnivå<br>
– acne med svårighetsgrad på systembehandlingsnivå (ärrbildande eller kronisk och ej fungerande på lokalbehandlingsnivå)

Läs gärna våra artiklar om
hudsjukdomar och procedurer

Vi har publicerat en del av vår egenframtagna patientinformation och diagnosinfo om de vanligaste hudsjukdomarna och procedurerna. Husläkare: Varsågod att använda dem till dina patienter och läs dem gärna själv.
Patient: Varsågod, du är också välkommen att läsa.